Artikelindex

Voedingstoestand

  

Voedingstoestand is de balans tussen energie-inname en energieverbruik. Bij een aanzienlijk deel van de mensen met maagdarmproblemen wordt echter een minder goede of slechte voedingstoestand gezien.
Een slechte voedingstoestand wordt gekenmerkt door;
• ongewenst gewichtsverlies;
• spierzwakte/sneller vermoeid;
• slechte genezing van wonden;
• vatbaarder voor ziekte.

Gewicht

Het gewicht is een hulpmiddel voor het bepalen van de voedingstoestand. Tijdens ziekte, een behandeling of voor een operatie is het beter om niet af te vallen, zodat je voedingstoestand zo optimaal mogelijk blijft. Tevens is het in de weken na ziekte, een behandeling of een operatie belangrijk om het gewicht op peil te houden.
Indien je te zwaar bent kunt je ook je gewicht het beste stabiel proberen te houden. Afvallen kan beter als je volledig hersteld bent.

Door één keer per week op de weegschaal te gaan staan, kun je het best je gewicht volgen. Doe dit op een vast tijdstip en steeds op dezelfde weegschaal. Op deze manier kunt je tijdig ingrijpen bij onbedoeld gewichtsverlies. Bespreek onbedoeld gewichtsverlies altijd met je behandeld arts en/of de diëtist.

Om je “gewicht” te bepalen kunt je gebruik maken van de afbeelding op deze pagina. Je meet je lengte en bepaalt je gewicht. Zoek vervolgens de beide getallen op de ‘lengte’ en ‘gewicht’ strepen in de afbeelding en trek door beide getallen een lijn. Trek deze lijn door tot in de ‘gekleurde’ balk. Op de ‘gekleurde’ balk kun je vervolgens aflezen hoe het met je gewicht gesteld is.

Copyright © 2024 Maagdarmstoornis . Alle rechten voorbehouden.