Maagontledigings onderzoek

 

Maagontledigings scintigrafie

Een maagontledigings onderzoek vormt een beeld van hoe snel je maag het voedsel dat wordt genuttigd verteert. Dit wordt gedaan door een proefmaaltijd te eten waarin een kleine hoeveelheid radioactieve stof zit verwerkt. Met behulp van een gammacamera kan de afgifte van de maag naar de dunne darm worden gemeten. Een gammacamera werkt met gamma straling, de radioactieve stof geeft signalen af aan de camera en deze worden verwerkt door de camera zodat er op het beeld puntjes ontstaan. Je ziet geen orgaanweefsel zoals op een röntgenfoto. Het onderzoek wordt niet gedaan op de afdeling radiologie maar op de afdeling nucleaire geneeskunde.

Voorbereiding

Voor het onderzoek moet je de avond van te voren vanaf 24.00 uur nuchter blijven, dat betekent dat je niet mag eten, drinken of roken. Soms is het nodig om met medicijnen die de beweeglijkheid van de maag beïnvloeden te stoppen, doe dit in overleg met je arts. Deze weet om welke medicijnen het gaat en of het verantwoord is om er (tijdelijk) mee te stoppen. Als je zwanger bent moet je van tevoren contact opnemen met de afdeling nucleaire geneeskunde om te overleggen.

Het onderzoek

Je mag al je kleding aanhouden tijdens het onderzoek. Het onderzoek duurt vrij lang en het is mogelijk om je eigen muziek mee te nemen, dit kan helpen om de tijd door te komen, geef je cd voor het onderzoek af. Je neemt plaats op een comfortabele stoel en de gammacamera wordt tegen je buik geplaatst. Als de camera op de goede plek zit mag je niet meer bewegen omdat de opnamen vrijwel direct beginnen.

Je krijgt een proefmaaltijd te eten of in sommige gevallen te drinken in de vorm van pap. De proefmaaltijd is afhankelijk van het ziekenhuis maar bestaat meestal uit een pannenkoek of een boterham met ei, door deze proefmaaltijd zit een kleine hoeveelheid radioactieve stof. Omdat de camera zo dicht tegen je buik aan zit, word je geholpen met het eten van de maaltijd. Als je voelt dat je misselijk wordt, geef dit dan op tijd aan, het onderzoek is namelijk minder bruikbaar als je een deel van de maaltijd weer uitbraakt. De maaltijd moet binnen een bepaalde tijd op zijn. Daarna moet je een uur lang heel stil blijven zitten, de gammacamera zal elke minuut een opname maken. Na een uur is het onderzoek voorbij en wordt de camera bij je buik vandaan gehaald.

Na het onderzoek

In principe mag je na het onderzoek weer gewoon alles eten en drinken en mag je je medicijnen weer gebruiken.

13C-octaanzuur ademtest

Een andere methode om de maagontledigingssnelheid te meten is de 13c-octaanzuur ademtest. Voor dit onderzoek gelden dezelfde voorbereidingen en wordt er hetzelfde gemeten als bij de scintigrafie. Er wordt echter bij deze vorm van onderzoek geen gebruik gemaakt van radioactiviteit en gammastraling. In plaats daarvan moet je een maaltijd eten, waaraan een klein beetje octaanzuur is toegevoegd. Dit zuur wordt in de dunne darm verwerkt en wordt daarna verder in het lichaam opgenomen, hierbij komt er een gas vrij in de longen dat je uitademt. Door ieder kwartier in een rietje te blazen, kan de arts berekenen hoe snel de maag erover doet om de maaltijd te verwerken. Dit onderzoek duurt wel langer dan de scintigrafie, namelijk 4 uur.

Welke methode van onderzoek bij jou gebruikt zal worden, is afhankelijk van je arts en hangt ook af van het feit of je ziekenhuis beschikt over voldoende capaciteit op de nucleaire afdeling.

De uitslag zal door de arts met je besproken worden.

 

 

Copyright © 2024 Maagdarmstoornis . Alle rechten voorbehouden.