Radiografische doorlichting

 

Onderzoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van doorlichting (röntgen), worden alleen gedaan op afspraak. Wanneer je een afspraak maakt, krijg je een folder mee met daarin beschreven hoe het onderzoek verloopt en welke voorbereidingen je moet treffen. Hieronder wordt een en ander beknopt omschreven. Op het afgesproken tijdstip meldt je je aan de balie van de afdeling radiologie.

 

Belangrijk

Indien je zwanger bent of denkt dit te zijn, dien je dit vóór het onderzoek te melden.

 

Verloop van het onderzoek

Je wordt opgehaald door een radiodiagnostisch laborant(e). Hij/zij legt het onderzoek aan je uit. Tijdens het onderzoek kom je te staan of te liggen op de onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek mag er niemand in de kamer aanwezig zijn. Wanneer er tijdens het maken van het onderzoek iemand in de kamer moet blijven om de patiënt bij te staan, moet deze persoon een loodschort aan. Mocht de begeleider zwanger zijn of denken dit te zijn, dan mag zij niet in de kamer blijven staan.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit wordt opgestuurd naar de arts die het onderzoek aangevraagd heeft. Dit duurt in het algemeen 2 werkdagen.

 

Wat wordt er zichtbaar gemaakt met doorlichting

BloedvatenBij doorlichting wordt er gebruik gemaakt van röntgenstralen. Naast het maken van een stilstaande foto, kun je ook bewegende röntgenbeelden zien. Bij dit soort onderzoeken wordt er vaak gebruik gemaakt van een contrastmiddel. Dit contrastmiddel zorgt ervoor dat delen van het lichaam die je normaal niet ziet op een foto, zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld darmen en bloedvaten. Wordt het contrast toegediend via de bloedvaten, de urinebuis of in bijvoorbeeld een gewricht, dan wordt er gebruik gemaakt van jodiumhoudend contrast. In het verleden werd voor dit onderzoek ook wel gebruik gemaakt van oraal toegediende bariumpap, dit wordt echter niet meer altijd gedaan omdat dit nogal indikt en het dan lastig kan zijn om weer kwijt te raken. 

Wat kun je als patient verwachten van dit onderzoek

Wanneer er voor een bepaald onderzoek een voorbereiding nodig is, kun je deze terugvinden in de betreffende folder welke je voor het onderzoek hebt gekregen. Na het onderzoek kun je alle normale bezigheden hervatten.

 

(Bron: Lievensbergziekenhuis)

                                                   

 

Copyright © 2024 Maagdarmstoornis . Alle rechten voorbehouden.