"Welkom op onze Website"

Deze site is ontstaan vanuit de aandoeningen Gastroparese en het Dumping syndroom.

Alles wat wij geleerd hebben over het leven met sondevoeding en TPV thuis willen we hier met jullie delen.

We hebben geprobeerd de informatie zo volledig mogelijk te tonen.

Als jullie desondanks nog iets missen, neem dan contact met ons 


De beheerders, Peet en Tabitha. 

Copyright © 2024 Maagdarmstoornis . Alle rechten voorbehouden.